Where to Find Jim Barker at Oshkosh 2021

Where to Find Jim at Oshkosh 2021